שעוני דופק וספורט
SELECT `e`.*, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock_status_index`.`stock_status` AS `is_salable` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index_store1` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=1 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id=106 INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) INNER JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status_index` ON e.entity_id = stock_status_index.product_id INNER JOIN `search_tmp_61e7b88d013051_04234405` AS `search_result` ON e.entity_id = search_result.entity_id WHERE (stock_status_index.stock_status = 1) ORDER BY `cat_index`.`position` asc, `cat_index`.`position` asc, `e`.`entity_id` DESC LIMIT 50
הצג: גריד תצוגה
רשימה

14 פריטים

לעמוד
שנה סדר הופעה
 1. שעון דופק Suunto 3 Pebble White Light Gold
  Special Price 919.20 ₪ 1,149.00 ₪ Regular Price 1,149.00 ₪ 1,149.00 ₪
  Suunto
 2. שעון דופק Suunto M2
  Special Price 439.20 ₪ 549.00 ₪ Regular Price 549.00 ₪ 549.00 ₪
  Suunto
 3. שעון דופק Suunto 9 Peak All Black
  Special Price 2,009.25 ₪ 2,679.00 ₪ Regular Price 2,679.00 ₪ 2,679.00 ₪
  Suunto
 4. שעון דופק Suunto 9 Peak Granite Blue Titanium
  Special Price 2,466.75 ₪ 3,289.00 ₪ Regular Price 3,289.00 ₪ 3,289.00 ₪
  Suunto
 5. שעון דופק Suunto 3 Fitness Slate Gray
  Special Price 919.20 ₪ 1,149.00 ₪ Regular Price 1,149.00 ₪ 1,149.00 ₪
  Suunto
 6. שעון דופק Suunto 5 White
  Special Price 1,119.20 ₪ 1,399.00 ₪ Regular Price 1,399.00 ₪ 1,399.00 ₪
  Suunto
 7. שעון ספורט Suunto 9 Baro
  Special Price 2,439.20 ₪ 3,049.00 ₪ Regular Price 3,049.00 ₪ 3,049.00 ₪
  Suunto
 8. שעון ספורט Suunto 9
  Special Price 2,039.20 ₪ 2,549.00 ₪ Regular Price 2,549.00 ₪ 2,549.00 ₪
  Suunto
 9. שעון דופק Suunto 9 Baro Titanium
  Special Price 2,799.20 ₪ 3,499.00 ₪ Regular Price 3,499.00 ₪ 3,499.00 ₪
  Suunto
 10. שעון דופק Suunto 7 All Black
  Special Price 1,679.20 ₪ 2,099.00 ₪ Regular Price 2,099.00 ₪ 2,099.00 ₪
  Suunto
 11. שעון ספורט Suunto 7 Black Lime
  Special Price 1,679.20 ₪ 2,099.00 ₪ Regular Price 2,099.00 ₪ 2,099.00 ₪
  Suunto
 12. שעון דופק Suunto 7 White Burgundy
  Special Price 1,679.20 ₪ 2,099.00 ₪ Regular Price 2,099.00 ₪ 2,099.00 ₪
  Suunto
 13. שעון דופק Suunto 7 Sandstone Rose gold
  Special Price 1,679.20 ₪ 2,099.00 ₪ Regular Price 2,099.00 ₪ 2,099.00 ₪
  Suunto
 14. שעון כושר Suunto 3 Fitness Slate Grey Copper
  Special Price 919.20 ₪ 1,149.00 ₪ Regular Price 1,149.00 ₪ 1,149.00 ₪
  Suunto
הצג: גריד תצוגה
רשימה

14 פריטים

לעמוד
שנה סדר הופעה