הליכונים
SELECT `e`.*, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock_status_index`.`stock_status` AS `is_salable` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index_store1` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=1 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id=200 INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) INNER JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status_index` ON e.entity_id = stock_status_index.product_id INNER JOIN `search_tmp_6105fd2b1d2064_32665878` AS `search_result` ON e.entity_id = search_result.entity_id WHERE (stock_status_index.stock_status = 1) ORDER BY `cat_index`.`position` asc, `cat_index`.`position` asc, `e`.`entity_id` DESC LIMIT 50
הצג: גריד תצוגה
רשימה

27 פריטים

לעמוד
שנה סדר הופעה
 1. מסלול ריצה zoom43
  מחיר מיוחד 2,872.00 ₪ 3,590.00 ₪ מחיר רגיל 3,590.00 ₪ 3,590.00 ₪
 2. הליכון RECORD PRO
  מחיר מיוחד 4,792.00 ₪ 5,990.00 ₪ מחיר רגיל 5,990.00 ₪ 5,990.00 ₪
 3. הליכון REFLEX plus
  מחיר מיוחד 3,032.00 ₪ 3,790.00 ₪ מחיר רגיל 3,790.00 ₪ 3,790.00 ₪
 4. הליכון AC 2000
  מחיר מיוחד 9,199.20 ₪ 11,499.00 ₪ מחיר רגיל 11,499.00 ₪ 11,499.00 ₪
 5. הליכון YORK EXCEL
  מחיר מיוחד 2,792.00 ₪ 3,490.00 ₪ מחיר רגיל 3,490.00 ₪ 3,490.00 ₪
 6. הליכון ULTRA PLUSE
  מחיר מיוחד 5,992.00 ₪ 7,490.00 ₪ מחיר רגיל 7,490.00 ₪ 7,490.00 ₪
 7. הליכון MALIBU יורק
  מחיר מיוחד 3,832.00 ₪ 4,790.00 ₪ מחיר רגיל 4,790.00 ₪ 4,790.00 ₪
 8. JUMBO הליכון יורק
  מחיר מיוחד 5,192.00 ₪ 6,490.00 ₪ מחיר רגיל 6,490.00 ₪ 6,490.00 ₪
 9. הליכון יורק MATADOR
  מחיר מיוחד 3,999.20 ₪ 4,999.00 ₪ מחיר רגיל 4,999.00 ₪ 4,999.00 ₪
 10. הליכון SILVER PRO
  מחיר מיוחד 2,552.00 ₪ 3,190.00 ₪ מחיר רגיל 3,190.00 ₪ 3,190.00 ₪
 11. מסלול ריצה GEL RUNNER
  מחיר מיוחד 3,199.20 ₪ 3,999.00 ₪ מחיר רגיל 3,999.00 ₪ 3,999.00 ₪
 12. הליכון ריצה YORK AC SOLE
  מחיר מיוחד 7,999.20 ₪ 9,999.00 ₪ מחיר רגיל 9,999.00 ₪ 9,999.00 ₪
 13. מסלול ריצה מתקפל ZOOM 1 VO2
  מחיר מיוחד 2,392.00 ₪ 2,990.00 ₪ מחיר רגיל 2,990.00 ₪ 2,990.00 ₪
 14. הליכון T101 HORIZON FITNESS
  מחיר מיוחד 4,792.00 ₪ 5,990.00 ₪ מחיר רגיל 5,990.00 ₪ 5,990.00 ₪
 15. הליכון VO2 ZOOM 49
  מחיר מיוחד 3,912.00 ₪ 4,890.00 ₪ מחיר רגיל 4,890.00 ₪ 4,890.00 ₪
 16. מסלול ריצה מתקפל VO2 CLASS 53
  מחיר מיוחד 4,399.20 ₪ 5,499.00 ₪ מחיר רגיל 5,499.00 ₪ 5,499.00 ₪
 17. מסלול ריצה מתקפל CLASS 47 VO2
  מחיר מיוחד 3,599.20 ₪ 4,499.00 ₪ מחיר רגיל 4,499.00 ₪ 4,499.00 ₪
 18. הליכון VO2 GO45
  מחיר מיוחד 3,519.20 ₪ 4,399.00 ₪ מחיר רגיל 4,399.00 ₪ 4,399.00 ₪
 19. מסלול ריצה מתקפל go53 VO2
  מחיר מיוחד 4,799.20 ₪ 5,999.00 ₪ מחיר רגיל 5,999.00 ₪ 5,999.00 ₪
 20. הליכון VO2 RUNFIT87
  מחיר מיוחד 13,199.20 ₪ 16,499.00 ₪ מחיר רגיל 16,499.00 ₪ 16,499.00 ₪
 21. הליכון VO2 CHALLENGER
  מחיר מיוחד 9,999.20 ₪ 12,499.00 ₪ מחיר רגיל 12,499.00 ₪ 12,499.00 ₪
 22. הליכון יורק YORK LEGACY
  מחיר מיוחד 4,792.00 ₪ 5,990.00 ₪ מחיר רגיל 5,990.00 ₪ 5,990.00 ₪
 23. הליכון הייטק HI TEC JOY 3.0
  מחיר מיוחד 3,992.00 ₪ 4,990.00 ₪ מחיר רגיל 4,990.00 ₪ 4,990.00 ₪
 24. הליכון יורק YORK GEL PLATINUM
  מחיר מיוחד 4,079.20 ₪ 5,099.00 ₪ מחיר רגיל 5,099.00 ₪ 5,099.00 ₪
 25. הליכון יורק YORK AUSTIN
  מחיר מיוחד 2,392.00 ₪ 2,990.00 ₪ מחיר רגיל 2,990.00 ₪ 2,990.00 ₪
 26. הליכון יורק YORK SUPREME
  מחיר מיוחד 4,552.00 ₪ 5,690.00 ₪ מחיר רגיל 5,690.00 ₪ 5,690.00 ₪
הצג: גריד תצוגה
רשימה

27 פריטים

לעמוד
שנה סדר הופעה