ענפי ספורט
SELECT `e`.*, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, IFNULL(review_summary.reviews_count, 0) AS `reviews_count`, IFNULL(review_summary.rating_summary, 0) AS `rating_summary`, `stock_status_index`.`stock_status` AS `is_salable`, IF(manufacturer_option_value_t2.value_id IS NULL, manufacturer_option_value_t1.option_id, manufacturer_option_value_t2.option_id) AS `manufacturer` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index_store1` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=1 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id=9 INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 LEFT JOIN `review_entity_summary` AS `review_summary` ON e.entity_id = review_summary.entity_pk_value AND review_summary.store_id = 1 AND review_summary.entity_type = (SELECT `review_entity`.`entity_id` FROM `review_entity` WHERE (entity_code = 'product')) INNER JOIN `cataloginventory_stock_status` AS `stock_status_index` ON e.entity_id = stock_status_index.product_id INNER JOIN `search_tmp_617a5d21424302_54153151` AS `search_result` ON e.entity_id = search_result.entity_id LEFT JOIN `catalog_product_entity_int` AS `manufacturer_t1` ON e.entity_id=manufacturer_t1.entity_id AND manufacturer_t1.attribute_id='83' AND manufacturer_t1.store_id=0 LEFT JOIN `catalog_product_entity_int` AS `manufacturer_t2` ON e.entity_id=manufacturer_t2.entity_id AND manufacturer_t2.attribute_id='83' AND manufacturer_t2.store_id='1' LEFT JOIN `eav_attribute_option_value` AS `manufacturer_option_value_t1` ON manufacturer_option_value_t1.option_id=IF(manufacturer_t2.value_id > 0, manufacturer_t2.value, manufacturer_t1.value) AND manufacturer_option_value_t1.store_id=0 LEFT JOIN `eav_attribute_option_value` AS `manufacturer_option_value_t2` ON manufacturer_option_value_t2.option_id=IF(manufacturer_t2.value_id > 0, manufacturer_t2.value, manufacturer_t1.value) AND manufacturer_option_value_t2.store_id=1 WHERE (stock_status_index.stock_status = 1) ORDER BY `manufacturer` ASC, `e`.`entity_id` DESC LIMIT 50
הצג: גריד תצוגה
רשימה

פריטים 1-50 מ153

עמוד
לעמוד
שנה סדר הופעה
 1. שולחן טניס פנים S1-13I
  Special Price 1,290.00 ₪ 1,499.90 ₪ Regular Price 1,499.90 ₪ 1,499.90 ₪
  Sponeta
 2. מתקן סל לילדים מתכוונן מפלסטיק
  Special Price 149.00 ₪ 199.90 ₪ Regular Price 199.90 ₪ 199.90 ₪
  Outdoor Play
 3. גלשן מתנפח Sup 10.6FT
  Special Price 1,990.00 ₪ 2,399.00 ₪ Regular Price 2,399.00 ₪ 2,399.00 ₪
  או.פי
הצג: גריד תצוגה
רשימה

פריטים 1-50 מ153

עמוד
לעמוד
שנה סדר הופעה